หมวดหมู่:ภาษาเยอรมัน:รากศัพท์จากภาษากรีกโบราณ - ภาษาอื่น ๆ