ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัตโนมัติ"

ลบ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ลบ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{th-pron|อัด-ตะ-โน-มัด}}
 
ลบพิมพ์คำ
=== รากศัพท์ 1 ===
 
จาก{{der|th|pi|อตฺตโนมติ||ความเห็นส่วนตัว}} จาก{{der|th|pi|อตฺตโน||ของตน}} + {{m|pi|มติ||ความเห็น}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
~
 
=== รากศัพท์ 2 ===
ผู้ใช้นิรนาม