ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาเวียดนาม"

สร้างหน้าด้วย "'''ภาษาเวียดนาม''' (รหัสภาษา <code>vi</code>) เป็นภาษาทางการที่ใช้ใน..."
(สร้างหน้าด้วย "'''ภาษาเวียดนาม''' (รหัสภาษา <code>vi</code>) เป็นภาษาทางการที่ใช้ใน...")
(ไม่แตกต่าง)