ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุคคล"

บริบท->lb
(บริบท->lb)
{{th-noun}}
# [[คน]] ([[เฉพาะ]][[ตัว]])
# {{บริบทlb|กฎ|lang=th|กฎ}} คน[[ซึ่ง]][[สามารถ]][[มี]][[สิทธิ]][[และ]][[หน้าที่]][[ตาม]][[กฎหมาย]] [[เรียก]][[ว่า]] [[บุคคลธรรมดา]]
# {{บริบทlb|กฎ|lang=th|กฎ}} [[กลุ่ม]]บุคคล[[หรือ]][[องค์กร]]ซึ่งกฎหมาย[[บัญญัติ]][[ให้]][[เป็น]]บุคคล[[อีก]][[ประเภท]][[หนึ่ง]] [[ที่]][[ไม่]][[ใช่]]บุคคลธรรมดา และให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เรียกว่า [[นิติบุคคล]]
 
[[หมวดหมู่:ภาษาไทย:บุคคล| ]]
730,280

การแก้ไข