ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุคคล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
=== คำนาม ===
{{th-noun}}, {{pn}}-
# [[คน]] ([[เฉพาะ]][[ตัว]])
# {{บริบท|กฎ|lang=th}} คน[[ซึ่ง]][[สามารถ]][[มี]][[สิทธิ]][[และ]][[หน้าที่]][[ตาม]][[กฎหมาย]] [[เรียก]][[ว่า]] [[บุคคลธรรมดา]]