ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดัชนี:จำนวนขีดอักษรจีน/4"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แทนที่ ‘\{\{character simple list’ ด้วย ‘{{charlist’)
{{สารบัญดัชนีอักษรจีน}}
<!--สร้างขึ้นด้วยบอต-->
ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 810.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-EF อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร __NOTOC__
 
== อักษรจีน 4 ขีด ==
=== รากอักษรจีน 一 ===
{{charlist|sc=Hani|不丏丐丑丒专𠀇𠀈𠀉𠀊𠀋𠀌𪜂𪜂𫠡}}
 
=== รากอักษรจีน 丨 ===
{{charlist|sc=Hani|中丮丯丰𠁣𪜈𪜈𫡅}}
 
=== รากอักษรจีน 丶 ===
 
=== รากอักษรจีน 乙 ===
{{charlist|sc=Hani|乣乤乥书㐊㐋𠁾𠃕𠃖𠃗𠃘𠃙𠃚𠃛𠃜𠃝𫡢}}
 
=== รากอักษรจีน 亅 ===
 
=== รากอักษรจีน 人 ===
{{charlist|sc=Hani|什仁仂仃仄仅仆仇仈仉今介仌仍从仏仐仑仒仓𠆦𠆧𠆨𪜧𪜧𫢆𫢇𫢈以}}
 
=== รากอักษรจีน 儿 ===
 
=== รากอักษรจีน 匕 ===
{{charlist|sc=Hani|化㔫𠤏𫧇}}
 
=== รากอักษรจีน 匚 ===
{{charlist|sc=Hani|𠤭𫧋}}
 
=== รากอักษรจีน 匸 ===
 
=== รากอักษรจีน 卩 ===
{{charlist|sc=Hani|卬𠨍𠨎𠨏𠨐𫧹}}
 
=== รากอักษรจีน 厂 ===
 
=== รากอักษรจีน 厶 ===
{{charlist|sc=Hani|厷厸厹㕕𠫗𠫘𫨦}}
 
=== รากอักษรจีน 又 ===
{{charlist|sc=Hani|友双反収㕚㕛𠬚𠬛𠬜𠬝𠬞𠬟𠬠𪠣𪠤𪠣𪠤𫨲}}
 
=== รากอักษรจีน 口 ===
{{charlist|sc=Hani|𠮙𠮚𠮛𠮜𠮝𠮞𫩏}}
 
=== รากอักษรจีน 囗 ===
 
=== รากอักษรจีน 土 ===
{{charlist|sc=Hani|圠圡龶𡈼𡈽𡈾𫭖}}
 
=== รากอักษรจีน 士 ===
 
=== รากอักษรจีน 大 ===
{{charlist|sc=Hani|天太夫夬夭𡗒𡗓𡗔𪥁𪥁𫯛}}
 
=== รากอักษรจีน 女 ===
{{charlist|sc=Hani|𡚦𫰆}}
 
=== รากอักษรจีน 子 ===
 
=== รากอักษรจีน 犬 ===
{{charlist|sc=Hani|犬𡗜𤜚𬌩}}
 
=== รากอักษรจีน 玉 ===