ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัมพันธการก"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
== ภาษาไทย ==
=== การออกเสียง ===
* {{th-pron|สำ-พัน-ทะ-กา-รก}}
 
==={{หน้าที่|th| คำนาม}} ===
{{th-noun}}
'''[[สัมพันธ]][[การก]]'''
# {{บริบท|ไวยากรณ์|lang=th}} การแสดงความเป็น[[เจ้าของ]]
 
==== การใช้ ====
* ตำแหน่งนี้จะมีในบางภาษาเท่านั้น
* ตัวอย่างประโยค: ''My mother lives in my house'' - ''แม่ของฉันอาศัยอยู่ในบ้านของฉัน''
** ''my'' หมายความว่า '''ของฉัน''' ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกแสดงความเป็นเจ้าของ ในที่นี้คือ ''my mother'' คือ ''แม่ของฉัน'' และ ''my house'' คือ ''บ้านของฉัน''
** ดังนั้น คำว่า ''my'' จึงทำหน้าที่เป็นสัมพันธการกในประโยค
 
==== คำแปลภาษาอื่น ====
{{trans-top|''สัมพันธการก''}}
* [[ภาษาฝรั่งเศส|ฝรั่งเศส]] : [[génitif]] <sup>[[:fr:génitif| (fr)]]</sup> ''ชาย'', [[génitive]] <sup>[[:fr:génitive| (fr)]]</sup> ''หญิง''
* [[ภาษาเยอรมัน|เยอรมัน]] : [[genitivisch]] <sup>[[:de:genitivisch| (de)]]</sup>
* [[ภาษาละติน|ละติน]] : [[casus genetivus]] ''ชาย'', [[patrius casus]] ''ชาย''
{{trans-mid}}
* [[ภาษาสเปน|สเปน]] : [[genitivo]] <sup>[[:es:genitivo| (es)]]</sup> ''ชาย''
* [[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]] : [[genitive]] <sup>[[:en:genitive| (en)]]</sup> (IPA: /'dʒenətɪv/, เจะเนอะทิฟ)
* [[ภาษารัสเซีย|รัสเซีย]] : Родительный падеж
{{trans-bottom}}