ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปัญหา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ภาษาไทย ==
=== รากศัพท์ ===
ภาษาบาลี ''ปญฺหา'' เทียบ ปรัศนา"ปรศน"
 
=== การออกเสียง ===
ผู้ใช้นิรนาม