ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยัง"

เก็บกวาด
(แทนที่ ‘'''(%pn%)'''’ ด้วย ‘$1’)
(เก็บกวาด)
=== คำกริยาวิเศษณ์ ===
{{th-adv|-}}
# [[คำ]][[ช่วย]][[กริยา]][[ใน]][[ประโยค]][[คำถาม]][[ปฏิเสธ]][[หรือ]][[ประโยค]][[ปฏิเสธ]] [[โดย]][[ละ]][[กริยา]][[นั้น]][[ไว้]][[ให้]][[เข้าใจ]][[เอา]][[เอง]]
{{ตย|ถามว่า จะไปหรือยัง ตอบว่า ยัง}}
# [[ถ้า]][[ใช้]][[นำ]][[หน้า]][[คำ]][[กริยา]][[เข้า]][[คู่]][[กับ]][[คำ]] [[อยู่]] [[หมายความ]][[ว่า]] [[กริยา]][[นั้น]][[กำลัง]][[กระทำ]][[อยู่]]
{{ตย|เขายังกินอยู่}}
{{ตย|เขายังนอนอยู่}}
# [[ถ้า]][[ใช้]][[นำ]][[หน้า]][[คำ]][[วิเศษณ์]][[เข้า]][[คู่]][[กับ]][[คำ]] [[อยู่]] [[หมายความ]][[ว่า]] ยัง[[อยู่]][[ใน]][[ภาวะ]][[นั้น]]
{{ตย|ยังเด็กอยู่}}
{{ตย|ยังสาวอยู่}}
{{ตย|ยังเช้าอยู่}}
# [[ใช้]][[ประกอบ]][[คำ]][[กริยา]][[เชิง]][[ปฏิเสธ]][[ที่]][[เริ่ม]][[หรือ]][[กำหนด]][[ไว้]][[แล้ว]] [[แต่]]ยัง[[ไม่]][[เสร็จสิ้น]][[ลง]][[ไป]]
{{ตย|ป่านนี้ยังไม่มา ทั้ง ๆ ที่น่าจะมาแล้ว}}
# [[ใช้]][[เข้า]][[คู่]][[กับ]][[คำ]][[อื่น]][[เพื่อ]][[เชื่อม]][[ประโยค]][[หน้า]][[กับ]][[ประโยค]][[หลัง]][[ที่]][[มี]][[ข้อความ]][[ใน]][[ลักษณะ]][[คล้ายคลึง]][[กัน]][[ให้]][[เนื่อง]][[กัน]]
{{ตย|นอกจากโง่แล้วยังหยิ่งอีกด้วย}}
{{ตย|นอกจากสวยแล้วยังรวยอีกด้วย}}
=== คำกริยา ===
{{th-verb}}
# [[คง]][[อยู่]], [[มี]][[อยู่]]
{{ตย|ถามว่า หมดแล้วหรือ ตอบว่า ยังมีอีก}}
# [[กระทำ]][[ให้]]
{{ตย|ยังชีวิตให้เป็นไป}}
{{ตย|ยังใจให้ชุ่มชื่น}}
# [[สู่]]
{{ตย|ไปยังบ้าน}}
# [[ตลอด]], [[ตลอด]][[ถึง]]
{{ตย|วันยังค่ำ}}
{{ตย|คืนยังรุ่ง}}