ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซอล"

cleanup etyl->der
(แทนที่ ‘หน้าที่-th\|’ ด้วย ‘หน้าที่|th|’)
(cleanup etyl->der)
 
=== รากศัพท์ ===
จาก{{ราก|ender|th}} {{m|en|sol||โน้ตดนตรี ซอล|tr=ซอล/โซล}}, ตัดมาจาก{{ราก|lader|th}} {{m|la|solve|tr=โซลเว}}, นำมาจากเพลงสวดสรรเสริญแก่ St. John the Baptist
 
=== {{หน้าที่|th|นาม}} ===
730,280

การแก้ไข