ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขา"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
==== คำนาม ====
{{th-noun}}
# [[สิ่ง]][[ที่]][[งอก]][[ออก]][[มา]][[จาก]][[หัว]][[สัตว์]][[บาง]][[พวก]] [[มี]][[ลักษณะ]][[แข็ง]]
 
=== รากศัพท์ 3 ===
==== คำนาม ====
{{th-noun}}
# [[ชื่อ]][[นก]][[ใน]][[วงศ์]] Columbidae [[ซึ่ง]][[เป็น]][[วงศ์]][[เดียว]][[กับ]][[นก]][[ลุมพู]][[และ]][[นก]][[พิราบ]] [[ขน]][[สี]][[น้ำตาล]] [[บาง]][[ชนิด]][[ออก]][[สี]][[น้ำตาล]]สีน้ำตาล[[แดง]] [[ลำตัว]][[มี]][[ลาย]] [[มัก]][[อยู่]][[เป็น]][[คู่]][[หรือ]][[เป็น]][[ฝูง]] [[หา]][[กิน]][[เมล็ด]][[พืช]][[บน]][[พื้น]][[ดิน]] [[ใน]][[ประเทศ]][[ไทย]][[มี]][[หลาย]][[ชนิด]] [[เช่น]] [[เขาใหญ่]] [[หรือ]] [[เขาหลวง]] (''Streptopelia chinensis'') [[เขาไฟ]] (''S. tranquebarica'') [[เขาชวา]] (''Geopelia striata'')
 
=== รากศัพท์ 4 ===
==== คำสรรพนาม ====
{{th-pronoun}}
# [[คำ]][[ใช้]][[แทน]][[ผู้]][[ที่]][[เรา]][[พูด]][[ถึง]], [[เป็น]][[สรรพนาม]][[บุรุษ]][[ที่]] 3
 
=== รากศัพท์ 5 ===