ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พินอิน"

 
=== คำนาม ===
{{th-nounnoaun}}
# [[สัญลักษณ์]][[ต่าง ๆ]] [[สำหรับ]][[อธิบาย]][[การออกเสียง]][[ของ]][[คำ]][[ใน]][[ภาษาจีนกลาง]] [[แสดง]][[ด้วย]][[อักษรละติน]][[เป็น]][[หลัก]]
3
ผู้ใช้นิรนาม