ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพจนานุกรม:สัทอักษรสากล"

แก้ไยปัญหาตาราง
(เพิ่มตารางให้จบ)
(แก้ไยปัญหาตาราง)
|[[ʟ̆]]
| 
|colspan=4 style="colorbackground:lightgrey"| 
|-align="center" style="background:#C3FDB8; font-size:130%" valign=center
|style="background:#AFDCEC; font-size:small;vertical-align=center" align="center"|[[เสียดแทรก]]
|[[x]]    [[ɣ]]
|[[χ]]    [[ʁ]]
|colspan=2|[[ħ]]    [[ʕ]]
|colspan=2|[[h]]    [[ɦ]]
|-align="center" style="background:#C3FDB8; font-size:130%" valign=center
|style="background:#AFDCEC; font-size:small;vertical-align=center" align="center"|[[เสียดแทรกข้างลิ้น]]
|colspan=2 style="colorbackground:lightgrey"| 
| 
|[[ɬ]]    [[ɮ]]
| 
| 
|colspan=4 style="colorbackground:lightgrey"| 
|-align="center" style="background:#C3FDB8; font-size:130%" valign=center
|style="background:#AFDCEC; font-size:small;vertical-align=center" align="center"|[[เปิด]]
|[[ɻ]]
|[[j]]
|[[ɰ]]
| 
|colspan=2| 
|colspan=2 style="colorbackground:lightgrey"| 
|[[ɰ]]
|-align="center" style="background:#C3FDB8; font-size:130%" valign=center
|style="background:#AFDCEC; font-size:small;vertical-align=center" align="center"|[[เปิดข้างลิ้น]]
|colspan=2 style="colorbackground:lightgrey"| 
|[[l̪]]
|[[l]]
|[[ʟ]]
| 
|colspan=4 style="colorbackground:lightgrey"| 
|}
สัญลักษณ์ที่ปรากฏคู่กัน ซ้ายคือเสียงพยัญชนะไม่ก้อง ขวาคือเสียงพยัญชนะก้อง พื้นที่แรเงาคือเสียงที่เกิดขึ้นไม่ได้ในทางปฏิบัติ
412

การแก้ไข