ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพจนานุกรม:สัทอักษรสากล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ยังไม่เสร็จ)
 
== ตัวอักษร ==
=== พยัญชนะ ===
==== ใช้ลมปอด ====
{| cellspacing="2px" cellpadding="2px"
{| class="IPA wikitable" style="text-align: center"
|- style="vertical-alignbackground: center#AFDCEC; font-size: x-small;" height:valign=top 2emalign="center"
! 
| style = "font-size: 90%;" | [[ตำแหน่งเกิดเสียง]] →
! colspan=2 | [[พยัญชนะริมฝีปาก|ริมฝีปาก]]
![[ริมฝีปากกับฟัน]]
! colspan=4 | [[พยัญชนะลิ้นส่วนหน้า|ลิ้นส่วนหน้า]]
![[ฟัน]]
! colspan=4 | [[พยัญชนะลิ้นส่วนหลัง|ลิ้นส่วนหลัง]]
![[ปุ่มเหงือก]]
! colspan=4 | [[พยัญชนะโคนลิ้น|โคนลิ้น]]
![[หลังปุ่มเหงือก]]
! colspan=2 | [[พยัญชนะเส้นเสียง|(ไม่มี)]]
![[ปลายลิ้นม้วน]]
|- style="vertical-align: center; font-size: x-small; height: 3em"
![[เพดานแข็ง]]
| style = "font-size: 90%;" | [[ลักษณะการออกเสียง]] ↓
![[เพดานอ่อน]]
! style="width: 4em;" | [[พยัญชนะริมฝีปาก|ริมฝีปาก]]
![[ลิ้นไก่]]
! style="width: 4em;" | [[พยัญชนะริมฝีปากกับฟัน|ริมฝีปากกับฟัน]]
!colspan=2|[[ผนังคอ]]
! style="width: 4em;" | [[พยัญชนะฟัน|ฟัน]]
!colspan=2|[[เส้นเสียง]]
! style="width: 4em;" | [[พยัญชนะปุ่มเหงือก|ปุ่มเหงือก]]
|-align="center" style="background:#C3FDB8; font-size:130%" valign=center
! style="width: 4em;" | [[พยัญชนะหลังปุ่มเหงือก|หลังปุ่มเหงือก]]
!style="background:#AFDCEC; font-size:small;vertical-align=center" align="center"|[[กัก]]
! style="width: 4em;" | [[พยัญชนะปลายลิ้นม้วน|ปลายลิ้นม้วน]]
|[[p]]    [[b]]
! style="width: 4em;" | [[พยัญชนะเพดานแข็ง|เพดานแข็ง]]
! style="width: 4em;" | [[พยัญชนะเพดานอ่อน|เพดานอ่อน]]
! colspan="2" style="width: 4em;" | [[พยัญชนะลิ้นไก่|ลิ้นไก่]]
! colspan="2" style="width: 4em;" | [[พยัญชนะจากช่องคอ|ช่องคอ]]
! colspan="2" style="width: 4em;" | [[พยัญชนะจากลิ้นปิดกล่องเสียง|ลิ้นปิดกล่องเสียง]]
! colspan="2" style="width: 4em;" | [[พยัญชนะเส้นเสียง|เส้นเสียง]]
|- style="font-size: 120%;"
! style="font-size: x-small; text-align:left" | [[พยัญชนะนาสิก|นาสิก]]
|    [[เสียงนาสิก ริมฝีปาก|m]]
|    [[เสียงนาสิก ริมฝีปากกับฟัน|ɱ]]
| colspan = "3" |   [[เสียงนาสิก ปุ่มเหงือก|n]]
|    [[เสียงนาสิก ปลายลิ้นม้วน|ɳ]]
| |   [[เสียงนาสิก เพดานแข็ง|ɲ]]
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงนาสิก เพดานอ่อน|ŋ]]</span>
| colspan = "2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงนาสิก ลิ้นไก่|ɴ]]
| colspan = "6" style="background:#ccc" | &nbsp;
|- style="font-size: 120%;"
! style="font-size: x-small; text-align:left" | [[เสียงระเบิด|ระเบิด]]
| [[เสียงกัก ริมฝีปาก ไม่ก้อง|p]] [[เสียงกัก ริมฝีปาก ก้อง|b]]
| [[เสียงกัก ริมฝีปากกับฟัน ไม่ก้อง|p̪]] [[เสียงกัก ริมฝีปากกับฟัน ก้อง|b̪]]
| colspan = "3" |[[เสียงกัก ปุ่มเหงือก ไม่ก้อง|t]] [[เสียงกัก ปุ่มเหงือก ก้อง|d]]
| [[เสียงกัก ปลายลิ้นม้วน ไม่ก้อง|ʈ]] [[เสียงกัก ปลายลิ้นม้วน ก้อง|ɖ]]
| [[เสียงกัก เพดานแข็ง ไม่ก้อง|c]] [[เสียงกัก เพดานแข็ง ก้อง|ɟ]]
| [[เสียงกัก เพดานอ่อน ไม่ก้อง|k]] [[เสียงกัก เพดานอ่อน ก้อง|ɡ]]
| colspan = "2" | [[เสียงกัก ลิ้นไก่ ไม่ก้อง|q]] [[เสียงกัก ลิ้นไก่ ก้อง|ɢ]]
| colspan = "2" style="background:#ccc" | &nbsp;
| colspan = "2" | [[เสียงกัก ช่องคอ|ʡ]]
| style = "width: 1em;" | [[เสียงกัก เส้นเสียง|ʔ]]
| style = "width: 1em; background:#ccc" | &nbsp;
|- style="font-size: 120%;"
! style="font-size: x-small; text-align:left" | [[พยัญชนะเสียดแทรก|เสียดแทรก]]
| [[เสียงเสียดแทรก ริมฝีปาก ไม่ก้อง|ɸ]] [[เสียงเสียดแทรก ริมฝีปาก ก้อง|β]]
| [[เสียงเสียดแทรก ริมฝีปากกับฟัน ไม่ก้อง|f]] [[เสียงเสียดแทรก ริมฝีปากกับฟัน ก้อง|v]]
| [[เสียงเสียดแทรก ฟัน ไม่ก้อง|θ]] [[เสียงเสียดแทรก ฟัน ก้อง|ð]]
| [[เสียงเสียดแทรก ปุ่มเหงือก ไม่ก้อง|s]] [[เสียงเสียดแทรก ปุ่มเหงือก ก้อง|z]]
| [[เสียงเสียดแทรก หลังปุ่มเหงือก ไม่ก้อง|ʃ]] [[เสียงเสียดแทรก หลังปุ่มเหงือก ก้อง|ʒ]]
| [[เสียงเสียดแทรก ปลายลิ้นม้วน ไม่ก้อง|ʂ]] [[เสียงเสียดแทรก ปลายลิ้นม้วน ก้อง|ʐ]]
| [[เสียงเสียดแทรก เพดานแข็ง ไม่ก้อง|ç]] [[เสียงเสียดแทรก เพดานแข็ง ก้อง|ʝ]]
| [[เสียงเสียดแทรก เพดานอ่อน ไม่ก้อง|x]] [[เสียงเสียดแทรก เพดานอ่อน ก้อง|ɣ]]
| style = "width: 1em;" | [[เสียงเสียดแทรก ลิ้นไก่ ไม่ก้อง|χ]]
| rowspan = "2" style="width: 1em;" | [[เสียงเสียดแทรก ลิ้นไก่ ก้อง|ʁ]]
| style = "width: 1em;" | [[เสียงเสียดแทรก ช่องคอ ไม่ก้อง|ħ]]
| rowspan = "2" style="width: 1em;" | [[เสียงเสียดแทรก ช่องคอ ก้อง|ʕ]]
| style = "width: 1em;" | [[เสียงเสียดแทรก ลิ้นปิดกล่องเสียง ไม่ก้อง|ʜ]]
| rowspan = "2" style="width: 1em;" | [[เสียงเสียดแทรก ลิ้นปิดกล่องเสียง ก้อง|ʢ]]
| rowspan = "2" colspan="2" | [[เสียงเสียดแทรก เส้นเสียง ไม่ก้อง|h]] [[เสียงเสียดแทรก เส้นเสียง ก้อง|ɦ]]
|- style="font-size: 120%;"
! style="font-size: x-small; text-align:left" | [[พยัญชนะเปิด|เปิด]]
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงเปิด ริมฝีปาก|β̞]]
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงเปิด ริมฝีปากกับฟัน|ʋ]]
| colspan = "3" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงเปิด ปุ่มเหงือก|ɹ]]
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงเปิด ปลายลิ้นม้วน|ɻ]]
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงเปิด เพดานแข็ง|j]]
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงเปิด เพดานอ่อน|ɰ]]
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
|- style="font-size: 120%;"
! style="font-size: x-small; text-align:left" | [[พยัญชนะรัว|รัว]]
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงรัว ริมฝีปาก|ʙ]]
|
| colspan = "3" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงรัว ปุ่มเหงือก|r]]
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงรัว ปลายลิ้นม้วน|*]]
|
| style = "background:#ccc" |
| colspan = "2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงรัว ลิ้นไก่|ʀ]]
| colspan = "2" style="background:#ccc" |
| colspan = "2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงรัว ลิ้นปิดกล่องเสียง|*]]
| colspan = "2" style="background:#ccc" | &nbsp;
|- style="font-size: 120%;"
! style="font-size: x-small; text-align:left" | [[พยัญชนะลิ้นสะบัด|ลิ้นกระทบหรือลิ้นสะบัด]]
| |&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงลิ้นสะบัด ริมฝีปาก|̟ (ѵ̟)]]
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงลิ้นสะบัด ริมฝีปากกับฟัน| (ѵ)]]
| colspan = "3" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงลิ้นกระทบ ปุ่มเหงือก|ɾ]]
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงลิ้นสะบัด ปลายลิ้นม้วน|ɽ]]
| &nbsp;
| style = "background:#ccc" |
| colspan = "2" | &nbsp;
| colspan = "2" style="background:#ccc" | &nbsp;
| colspan = "2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงลิ้นสะบัด ลิ้นปิดกล่องเสียง|*]]
| colspan = "2" style="background:#ccc" | &nbsp;
|- style="font-size: 120%;"
! style="font-size: x-small; text-align:left" | [[พยัญชนะข้างลิ้น|เสียดแทรกข้างลิ้น]]
| colspan = "2" style="background:#ccc" |
| colspan = "3" | [[เสียงเสียดแทรกข้างลิ้น ปุ่มเหงือก ไม่ก้อง|ɬ]] [[เสียงเสียดแทรกข้างลิ้น ปุ่มเหงือก ก้อง|ɮ]]
| [[เสียดเสียดแทรกข้างลิ้น ปลายลิ้นม้วน ไม่ก้อง|*]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;
| [[เสียงเสียดแทรกข้างลิ้น เพดานแข็ง ไม่ก้อง|*]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;
| [[เสียงเสียดแทรกข้างลิ้น เพดานอ่อน ไม่ก้อง|*]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;
| colspan = "2" | &nbsp;
| colspan = "7" style="background:#ccc" | &nbsp;
|- style="font-size: 120%;"
! style="font-size: x-small; text-align:left" | [[พยัญชนะข้างลิ้น|เปิดข้างลิ้น]]
| colspan = "2" style="background:#ccc" |
| colspan = "3" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงเปิดข้างลิ้น ปุ่มเหงือก|l]]
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงเปิดข้างลิ้น ปลายลิ้นม้วน|ɭ]]
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงเปิดข้างลิ้น เพดานแข็ง|ʎ]]
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[เสียงเปิดข้างลิ้น เพดานอ่อน|ʟ]]
| colspan = "2" | &nbsp;
| colspan = "7" style="background:#ccc" |
|- style="font-size: 120%;"
! style="font-size: x-small; text-align:left" | [[พยัญชนะข้างลิ้น|สะบัดข้างลิ้น]]
| colspan = 2 style="background:#ccc" | &nbsp;
| colspan = 3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[alveolar lateral flap|ɺ]]
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[retroflex lateral flap|*]]
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[palatal lateral flap|*]]
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[[velar lateral flap|*]]
| colspan = "2" | &nbsp;
| colspan = "7" style="background:#ccc" | &nbsp;
|}
==== ไม่ใช้ลมปอด ====
{|class="IPA wikitable"
! [[กระเดาะ]]
|colspan=3 |ʘ &nbsp;ʘ̬ &nbsp;ʘ̃
|| &nbsp;ǀ̬ &nbsp;ǀ̃
|colspan=3 |ǃ &nbsp;ǃ̬ &nbsp;ǃ̃
|}
สัญลักษณ์ที่ปรากฏคู่กัน ซ้ายคือเสียงพยัญชนะไม่ก้อง ขวาคือเสียงพยัญชนะก้อง พื้นที่แรเงาคือเสียงที่เกิดขึ้นไม่ได้ในทางปฏิบัติ
412

การแก้ไข