ผลต่างระหว่างรุ่นของ "元"

ลดลง 649 ไบต์ ,  5 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* {{Han ref|kx=0123.060|dkj=01340|dj=0258.030|hdz=10264.060|uh=5143}}
 
== ภาษาจีนกวางตุ้ง ==
{{zh-hanzi|元forms}}
 
=== การออกเสียง ===
=== ฮั่นจื้อ ===
{{zh-pron
{{yue-hanzi|jyut=|y=yun4}}
|m=yuán
|c=jyun4
}}
 
==== คำประสมกับอักษรอื่น ====
{{rel-top3}}<big>
* [[元宝]]
* [[元旦]]
* [[元件]]
* [[元老]]
* [[元年]]
* [[元配]]
{{rel-mid3}}<big>
* [[元气]]
* [[元日]]
* [[元首]]
* [[元帅]]
* [[元素]]
* [[元素符号]]
{{rel-mid3}}<big>
* [[元宵]]
* [[元宵节]]
* [[元凶]]
* [[元勋]]
* [[元鱼]]
* [[元月]]
{{rel-bottom}}
 
== ภาษาญี่ปุ่น ==
* {{ja-readings|on=[[げん]] ([[gen]]), [[がん]] ([[gan]])|kun=[[もと]] ([[moto]]), [[こうべ]] ([[kōbe]])}}
 
==== คำประสมกับอักษรอื่น ====
{{rel-top5}}<big>
* [[元気]]
* [[元通り]]
* [[元売り]]</big>
 
== ภาษาจีน ==
=== การออกเสียง ===
* {{ตัวอย่างเสียง|zh-yuán.ogg|audio}}
* คำอ่านภาษาไทย : หยวน
 
=== อักษรจีน ===
{{cmn-hanzi|pin=[[ruì]] ([[rui4]]), [[yuán]] ([[yuan2]]), [[yuè]] ([[yue4]])|wg=jui<sup>4</sup>, yüan<sup>2</sup>, yüeh<sup>4</sup>}}
{{zh-hanzi|元}}
 
=== {{หน้าที่|cmn|นาม}} ===
{{cmn-noun|ts|pin=yuán|pint=yuan2}}
 
# เริ่มต้น
# พื้นฐาน รากฐาน
# เงินสกุลหยวน
 
==== คำประสมกับอักษรอื่น ====
{{rel-top3}}<big>
* [[元宝]]
* [[元旦]]
* [[元件]]
* [[元老]]
* [[元年]]
* [[元配]]
{{rel-mid3}}<big>
* [[元气]]
* [[元日]]
* [[元首]]
* [[元帅]]
* [[元素]]
* [[元素符号]]
{{rel-mid3}}<big>
* [[元宵]]
* [[元宵节]]
* [[元凶]]
* [[元勋]]
* [[元鱼]]
* [[元月]]
{{rel-bottom}}
 
{{เรียงลำดับ|儿02}}