ผลต่างระหว่างรุ่นของ "象"

เพิ่มขึ้น 310 ไบต์ ,  5 ปีที่แล้ว
(แทนที่ ‘(?m)^\* ?\{\{audio’ ด้วย ‘* {{ตัวอย่างเสียง’)
==== อ้างอิง ====
* {{Han ref|kx=1195.210|dkj=36372|dj=1658.010|hdz=63611.090|uh=8C61|ud=35937|bh=B648|bd=46664}}
 
== ข้ามภาษา ==
=== อักษรจีน ===
{{Han char|rn=152|rad=豕|as=5|sn=11|four=2723.2|canj=NAPO|ids=⿳⺈𫩏𧰨}}
# ช้าง
# งา (ช้าง)
# รูป, ภาพ
 
==== อ้างอิง ====
* {{Han ref|kx=1195.210|dkj=36372|dj=1658.010|hdz=63611.090|uh=8C61}}
 
== ภาษาจีนกลาง ==