ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดัชนี:จำนวนขีดอักษรจีน/34"

แทนที่ ‘\{\{character simple list’ ด้วย ‘{{charlist’
(สร้างหน้าด้วย "{{สารบัญดัชนีอักษรจีน}} <!--สร้างขึ้นด้วยบอต--> ข้อมูลอักษร...")
 
(แทนที่ ‘\{\{character simple list’ ด้วย ‘{{charlist’)
== อักษรจีน 34 ขีด ==
=== รากอักษรจีน 力 ===
{{character simple listcharlist|sc=Hani|𠣋}}
 
=== รากอักษรจีน 木 ===
{{character simple listcharlist|sc=Hani|𣡿}}
 
=== รากอักษรจีน 石 ===
{{character simple listcharlist|sc=Hani|𥘄}}
 
=== รากอักษรจีน 見 ===
{{character simple listcharlist|sc=Hani|𧢯}}
 
=== รากอักษรจีน 革 ===
{{character simple listcharlist|sc=Hani|𩎐}}
 
=== รากอักษรจีน 馬 ===
{{character simple listcharlist|sc=Hani|䯂}}
 
=== รากอักษรจีน 鬼 ===
{{character simple listcharlist|sc=Hani|䰱}}
 
=== รากอักษรจีน 鳥 ===
{{character simple listcharlist|sc=Hani|䴑}}
 
=== รากอักษรจีน 齒 ===
{{character simple listcharlist|sc=Hani|𪚆𪚇𪚈𪚉}}
989,356

การแก้ไข