ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดัชนี:จำนวนขีดอักษรจีน/32"

แทนที่ ‘\{\{character simple list’ ด้วย ‘{{charlist’
(สร้างหน้าด้วย "{{สารบัญดัชนีอักษรจีน}} <!--สร้างขึ้นด้วยบอต--> ข้อมูลอักษร...")
 
(แทนที่ ‘\{\{character simple list’ ด้วย ‘{{charlist’)
== อักษรจีน 32 ขีด ==
=== รากอักษรจีน 厂 ===
{{character simple listcharlist|sc=Hani|𠫑}}
 
=== รากอักษรจีน 小 ===
{{character simple listcharlist|sc=Hani|𡯀}}
 
=== รากอักษรจีน 山 ===
{{character simple listcharlist|sc=Hani|𡿥}}
 
=== รากอักษรจีน 弓 ===
{{character simple listcharlist|sc=Hani|𢑎}}
 
=== รากอักษรจีน 手 ===
{{character simple listcharlist|sc=Hani|𢺴}}
 
=== รากอักษรจีน 木 ===
{{character simple listcharlist|sc=Hani|𣡽𣡾}}
 
=== รากอักษรจีน 水 ===
{{character simple listcharlist|sc=Hani|灪}}
 
=== รากอักษรจีน 田 ===
{{character simple listcharlist|sc=Hani|𤴐}}
 
=== รากอักษรจีน 禾 ===
{{character simple listcharlist|sc=Hani|𥤠}}
 
=== รากอักษรจีน 竹 ===
{{character simple listcharlist|sc=Hani|籲𥸤}}
 
=== รากอักษรจีน 虫 ===
{{character simple listcharlist|sc=Hani|𧖤𧖥𧖦}}
 
=== รากอักษรจีน 金 ===
{{character simple listcharlist|sc=Hani|𨰻}}
 
=== รากอักษรจีน 門 ===
{{character simple listcharlist|sc=Hani|𨷽𨷾}}
 
=== รากอักษรจีน 隹 ===
{{character simple listcharlist|sc=Hani|䨊𩁴}}
 
=== รากอักษรจีน 雨 ===
{{character simple listcharlist|sc=Hani|𩇐𩇑}}
 
=== รากอักษรจีน 革 ===
{{character simple listcharlist|sc=Hani|𩎌𩎍}}
 
=== รากอักษรจีน 食 ===
{{character simple listcharlist|sc=Hani|𩟽}}
 
=== รากอักษรจีน 髟 ===
{{character simple listcharlist|sc=Hani|𩰉}}
 
=== รากอักษรจีน 鬲 ===
{{character simple listcharlist|sc=Hani|𩱶}}
 
=== รากอักษรจีน 鬼 ===
{{character simple listcharlist|sc=Hani|𩵊}}
 
=== รากอักษรจีน 魚 ===
{{character simple listcharlist|sc=Hani|𩽵𩽶𩽷𩽸𫚇}}
 
=== รากอักษรจีน 鳥 ===
{{character simple listcharlist|sc=Hani|𪈸𪈹𪈺}}
 
=== รากอักษรจีน 黑 ===
{{character simple listcharlist|sc=Hani|𪓇𪓈}}
 
=== รากอักษรจีน 鼻 ===
{{character simple listcharlist|sc=Hani|𪗃}}
 
=== รากอักษรจีน 齒 ===
{{character simple listcharlist|sc=Hani|𪚁𪚂𪚃𪚄}}
 
=== รากอักษรจีน 龍 ===
{{character simple listcharlist|sc=Hani|龖}}
988,822

การแก้ไข