ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดัชนี:รากอักษรจีน/用"

สร้างหน้าด้วย "<!--สร้างขึ้นด้วยบอต--> ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโค..."
(สร้างหน้าด้วย "<!--สร้างขึ้นด้วยบอต--> ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโค...")
(ไม่แตกต่าง)