ผลต่างระหว่างรุ่นของ "词典"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มดัชนีอักษรจีน)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
== ภาษาจีน ==
{{zh-formssee|[[词]][[典]]|[[詞典]]}}
 
=== ศัพท์รูปอื่น ===
* {{zh-l|辞典}}
 
=== การออกเสียง ===
{{zh-pron
|m=cídiǎn
|c=ci4 din2
|mn=sû-tián
|cat=n
}}
 
=== {{หน้าที่|cmn|นาม}} ===
{{pn}}
# [[พจนานุกรม]]
 
==== ดูเพิ่ม ====
* {{l|cmn|字典|tr=zìdiǎn}}
* {{l|cmn|辞典}}/{{l|cmn|词典|tr=cídiǎn}}
 
==== คำเกี่ยวข้อง ====
* {{l|cmn|双语词典|tr=shuāngyǔ cídiǎn}}
* {{l|cmn|正字法词典|tr=zhèngzìfǎ cídiǎn}}
 
{{เรียงลำดับ|讠05}}