ผลต่างระหว่างรุ่นของ "元"

เพิ่มขึ้น 55 ไบต์ ,  6 ปีที่แล้ว
เก็บกวาด เพิ่มดัชนีอักษรจีน
(เก็บกวาด เพิ่มดัชนีอักษรจีน)
{{ดูเพิ่ม|[[示]] , [[亓]]}}
 
== ข้ามภาษา ==
{{stroke order}}
 
=== อักษรจีน ===
{{Han char|rn=10|rad=儿|as=02|sn=4|four=1021<sub>1</sub>|canj=一一山 (MMU)|ids=⿱[[二]][[儿]]}}
 
# หัว
 
==== ตัวอักษรที่เกี่ยวข้อง ====
* [[完]]
 
==== ดูเพิ่ม ====
* [[开]]
 
==== อ้างอิง ====
* {{Han ref|kx=0123.060|dkj=01340|dj=0258.030|hdz=10264.060|uh=5143|ud=20803|bh=A4B8|bd=42168}}
 
== ภาษาจีนกวางตุ้ง ==
 
=== ฮั่นจื้อ ===
{{yue-hanzi|jyut=|y=yun4}}
 
== ภาษาญี่ปุ่น ==
 
=== คันจิ ===
{{ja-kanji|grade=2|rs=儿02}}
 
==== การอ่าน ====
* {{ja-readings|on=[[げん]] ([[gen]]), [[がん]] ([[gan]])|kun=[[もと]] ([[moto]]), [[こうべ]] ([[kōbe]])}}
 
==== คำประสมกับอักษรอื่น ====
{{rel-top5}}<big>
* [[元気]]
{{bottom}}
 
=== {{หน้าที่-ja|นาม}} ===
{{ja-noun|k|hira=もと|rom=moto}}
 
# [[พื้นฐาน]] [[รากฐาน]]
# ค่าใช้จ่าย
#* {{ตย|'''元'''がとれる|moto ga toreru|เพื่อให้สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่าย}}
# [[principal]]
 
==== คำพ้องความหมาย ====
* [[本]], [[原]], [[基]], [[素]]
 
==== คำที่เกี่ยวข้อง ====
* <big>[[元は]]
* [[もとに]]
* [[元売り]]</big>
 
== ภาษาจีน ==
 
=== การออกเสียง ===
==ภาษาจีน==
===การออกเสียง===
* {{audio|zh-yuán.ogg|audio}}
* คำอ่านภาษาไทย : หยวน
 
=== อักษรจีน ===
{{cmn-hanzi|pin=[[ruì]] ([[rui4]]), [[yuán]] ([[yuan2]]), [[yuè]] ([[yue4]])|wg=jui<sup>4</sup>, yüan<sup>2</sup>, yüeh<sup>4</sup>}}
{{zh-hanzi|[[]]}}
 
=== {{หน้าที่-cmn|นาม}} ===
{{cmn-noun|ts|pin=yuán|pint=yuan2|rs=儿02}}
 
# เริ่มต้น
# เงินสกุลหยวน
 
==== คำประสมกับอักษรอื่น ====
{{rel-top3}}<big>
* [[元宝]]
* [[元月]]
{{rel-bottom}}
 
{{เรียงลำดับ|儿02}}
 
[[da:元]]