ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข้าวมันไก่"

เพิ่มขึ้น 22 ไบต์ ,  6 ปีที่แล้ว
แทนที่คำผ่านหมวดหมู่: '\[\[หมวดหมู่:อาหาร(\|.+?)?\]\]'→'หมวดหมู่:ภาษาไทย:อาหาร'
(แทนที่คำผ่านหมวดหมู่: '\[\[หมวดหมู่:อาหาร(\|.+?)?\]\]'→'หมวดหมู่:ภาษาไทย:อาหาร')
* ราชบัณฑิตยสถาน. '''พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔.''' กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 193.
 
[[หมวดหมู่:ภาษาไทย:อาหาร]]
988,701

การแก้ไข