ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หาร"

แทนที่คำผ่านหมวดหมู่: '\{\{ราก\|sa\|(.+?)\}\} \[\[(.+?)\]\] ''(.+?)'''→'{{ราก|sa|$1}} {{m|sa|$2}}'
(แทนที่คำผ่านหมวดหมู่: '(?m)^ภาษาสันสกฤต'→'จาก{{ราก|sa|th}}')
(แทนที่คำผ่านหมวดหมู่: '\{\{ราก\|sa\|(.+?)\}\} \[\[(.+?)\]\] ''(.+?)'''→'{{ราก|sa|$1}} {{m|sa|$2}}')
==ภาษาไทย==
===รากศัพท์===
จาก{{ราก|sa|th}} [[{{m|sa|हार]] ''หาร''}} < ภาษาบาลี ''หาร''
 
===การออกเสียง===
988,701

การแก้ไข