ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สงสาร"

แทนที่คำผ่านหมวดหมู่: '\{\{ราก\|sa\|(.+?)\}\} \[\[(.+?)\]\] ''(.+?)'''→'{{ราก|sa|$1}} {{m|sa|$2}}'
(แทนที่คำผ่านหมวดหมู่: '(?m)^ภาษาสันสกฤต'→'จาก{{ราก|sa|th}}')
(แทนที่คำผ่านหมวดหมู่: '\{\{ราก\|sa\|(.+?)\}\} \[\[(.+?)\]\] ''(.+?)'''→'{{ราก|sa|$1}} {{m|sa|$2}}')
==ภาษาไทย==
===รากศัพท์ 1===
จาก{{ราก|sa|th}} [[{{m|sa|संसार]] ''สํสาร''}} < ภาษาบาลี ''สํสาร''
 
====การออกเสียง====
989,266

การแก้ไข