ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเภท"

แทนที่คำผ่านหมวดหมู่: '\{\{ราก\|sa\|(.+?)\}\} \[\[(.+?)\]\] ''(.+?)'''→'{{ราก|sa|$1}} {{m|sa|$2}}'
(แทนที่คำผ่านหมวดหมู่: '(?m)^ภาษาสันสกฤต'→'จาก{{ราก|sa|th}}')
(แทนที่คำผ่านหมวดหมู่: '\{\{ราก\|sa\|(.+?)\}\} \[\[(.+?)\]\] ''(.+?)'''→'{{ราก|sa|$1}} {{m|sa|$2}}')
==ภาษาไทย==
===รากศัพท์===
จาก{{ราก|sa|th}} [[{{m|sa|प्रभेद]] ''ปฺรเภท''}} < ภาษาบาลี ''ปเภท''
 
===การออกเสียง===
1,009,485

การแก้ไข