ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุปกรณ์"

แทนที่คำผ่านหมวดหมู่: '\{\{ราก\|sa\|(.+?)\}\} \[\[(.+?)\]\] ''(.+?)'' \((.+?)\)'→'{{ราก|sa|$1}} {{m|sa|$2||$4}}'
(แทนที่คำผ่านหมวดหมู่: '(?m)^ภาษาสันสกฤต'→'จาก{{ราก|sa|th}}')
(แทนที่คำผ่านหมวดหมู่: '\{\{ราก\|sa\|(.+?)\}\} \[\[(.+?)\]\] ''(.+?)'' \((.+?)\)'→'{{ราก|sa|$1}} {{m|sa|$2||$4}}')
==ภาษาไทย==
===รากศัพท์===
จาก{{ราก|sa|th}} [[{{m|sa|उपकरण]] ''อุปกรณ'' (||เครื่องมือ)}} < ภาษาบาลี ''อุปกรณ'' (อุดหนุน)
 
===การออกเสียง===
729,107

การแก้ไข