ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุรุ"

แทนที่คำผ่านหน้าที่ลิงก์มา: '\{\{Deva\|\[\[(.+?)\]\]\|lang=sa\}\} ''(.+?)'''→'{{m|sa|$1}}'
(แทนที่คำผ่านหน้าที่ลิงก์มา: '\{\{Deva\|\[\[(.+?)\]\]\|lang=sa\}\} ''(.+?)'''→'{{m|sa|$1}}')
==ภาษาไทย==
===รากศัพท์===
จาก{{ราก|sa|th}} {{Devam|[[गुरु]]|lang=sa|गुरु}} ''คุรุ'', จาก{{ราก|pi|th}} ''คุรุ''
 
===การออกเสียง===
989,979

การแก้ไข