ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บริเวณ"

แทนที่คำผ่านหน้าที่ลิงก์มา: '\{\{Deva\|\[\[(.+?)\]\]\|lang=sa\}\} ''(.+?)'' \((.+?)\)'→'{{m|sa|$1||$3}}'
(ย้อนการแก้ไขรุ่น 186336 โดย Octahedron80 (พูดคุย))
(แทนที่คำผ่านหน้าที่ลิงก์มา: '\{\{Deva\|\[\[(.+?)\]\]\|lang=sa\}\} ''(.+?)'' \((.+?)\)'→'{{m|sa|$1||$3}}')
==ภาษาไทย==
===รากศัพท์===
จาก{{ราก|sa|th}} {{Devam|sa|[[परिवेण]]|lang=sa}} ''ปริเวณ'', จาก{{ราก|pi|th}} ''ปริเวณ'' (ที่อยู่ของสงฆ์)}}
 
===การออกเสียง===
987,389

การแก้ไข