ผลต่างระหว่างรุ่นของ "bail"

แทนที่คำผ่านหน้าที่ลิงก์มา: '\{\{สกรรมกริยา\}\}'→'{{สกรรม}}'
(แทนที่คำผ่านหน้าที่ลิงก์มา: '\{\{นับไม่ได้\}\}'→'{{บริบท|นับไม่ได้|lang=en}}')
(แทนที่คำผ่านหน้าที่ลิงก์มา: '\{\{สกรรมกริยา\}\}'→'{{สกรรม}}')
{{en-verb}}
# {{สกรรม}} (''มักใช้ในรูป [[passive]]'') ได้รับ[[อนุญาต]]ให้[[ประกันตัว]]
# {{อกรรม}}, {{สกรรมกริยาสกรรม}} [[วิด]]น้ำออก (จากเรือ เป็นต้น)
 
====วลี====
1,009,485

การแก้ไข