ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทาง"

แทนที่คำผ่านหน้าที่ลิงก์มา: '\{\{ตย\|''([^\|]+?)''\}\}'→'{{ตย|$1}}'
(แทนที่คำผ่านหน้าที่ลิงก์มา: '\{\{ตย\|''([^\|]+?)''\}\}'→'{{ตย|$1}}')
{{pn}}
# [[ที่]][[สำหรับ]][[เดิน]][[ไป]][[มา]], [[แนว]][[หรือ]][[พื้นที่]][[สำหรับ]][[ใช้]][[สัญจร]]
{{ตย|''ทางบก''}}
{{ตย|''ทางน้ำ''}}
{{ตย|''ทางอากาศ''}}
{{ตย|''ทางเดินรถ''}}
{{ตย|''ทางเท้า''}}
{{ตย|''ทางข้าม''}}
{{ตย|''ทางร่วม''}}
{{ตย|''ทางแยก''}}
{{ตย|''ทางลาด''}}
{{ตย|''ทางโค้ง''}}
# [[ช่อง]]
{{ตย|''ทางประตู''}}
{{ตย|''ทางหน้าต่าง''}}
# [[โอกาส]]
{{ตย|''ไม่มีทางจะสำเร็จ''}}
# [[แนว]]
{{ตย|''เดินทางใน''}}
# [[วิธีการ]]
{{ตย|''ส่งเงินทางธนาณัติ''}}
# [[แถว]], [[แถบ]], [[ถิ่น]]
{{ตย|''เป็นคนทางไหน''}}
# [[ฝ่าย]], [[ข้าง]], [[ส่วน]], ([[ใน]][[ลักษณะ]][[ที่]][[แยก]][[แนว]][[กัน]])
{{ตย|''ทางผู้หญิงเขาจะว่าอย่างไร''}}
{{ตย|''ทางเหนือ''}}
{{ตย|''ทางโลก''}}
# [[แนวทาง]][[หรือ]][[แบบอย่าง]]ทาง[[ดนตรี]][[เฉพาะ]][[ของ]][[อาจารย์]][[แต่]][[ละ]][[คน]]
# [[เรียก]][[ใบ]][[ของ]][[ต้นไม้]][[บาง]][[ชนิด]][[เช่น]] [[หมาก]] [[มะพร้าว]] [[กล้วย]]
{{ตย|''ทางหมาก''}}
{{ตย|''ทางมะพร้าว''}}
{{ตย|''ทางกล้วย''}}
# [[ลักษณนาม]][[เรียก]][[ใบ]][[หมาก]] [[ใบ]][[มะพร้าว]] [[ใบ]][[กล้วย]] [[เป็นต้น]] [[ว่า]] ทาง
{{ตย|''ใบกล้วยทางหนึ่ง''}}
{{ตย|''ใบมะพร้าว 2 ทาง''}}
 
[[ja:ทาง]]
1,024,784

การแก้ไข