ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เกิน"

แทนที่คำผ่านหน้าที่ลิงก์มา: '\{\{ตย\|''([^\|]+?)''\}\}'→'{{ตย|$1}}'
(แทนที่คำผ่านหน้าที่ลิงก์มา: '\{\{ตย\|''([^\|]+?)''\}\}'→'{{ตย|$1}}')
{{pn}}
# [[พ้น]], [[เลย]], คำนี้ใช้แก่ลักษณะที่มี[[มาก]]กว่าหรือ[[ยิ่ง]]กว่า[[กำหนด]]
{{ตย|''เกินขนาด, เกินฐานะ, เกินเวลา, เกินสมควร''}}
 
====คำเกี่ยวข้อง====
989,356

การแก้ไข