ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขา"

เพิ่มขึ้น 1 ไบต์ ,  7 ปีที่แล้ว
# [[เนิน]][[ที่]][[นูน]][[สูง]][[ขึ้น]][[ไป]][[เป็น]][[จอม]][[เด่น]]
# [[สิ่ง]][[ที่]][[งอก]][[ออก]][[มา]][[จาก]][[หัว]][[สัตว์]][[บาง]][[พวก]] [[มี]][[ลักษณะ]][[แข็ง]]
# [[ชื่อ]][[นก]][[ใน]][[วงศ์]] Columbidae [[ซึ่ง]][[เป็น]][[วงศ์]][[เดียว]][[กับ]][[นก]][[ลุมพู]][[และ]][[นก]][[พิราบ]] [[ขน]][[สี]][[น้ำตาล]] [[บาง]][[ชนิด]][[ออก]][[สี]][[น้ำตาล]][[แดง]] [[ลำตัว]][[มี]][[ลาย]] [[มัก]][[อยู่]][[เป็น]][[คู่]][[หรือ]][[เป็น]][[ฝูง]] [[หา]][[กิน]][[เมล็ด]][[พืช]][[บน]][[พื้น]][[ดิน]] [[ใน]][[ประเทศ]][[ไทย]][[มี]][[หลาย]][[ชนิด]] [[เช่น]] [[เขาใหญ่]] [[หรือ]] [[เขาหลวง]] (''Streptopelia chinensis'') [[เขาไฟ]] (''S. tranquebarica'') [[เขาชวา]] (''Geopelia striata'')
# [[เถาวัลย์]]
{{ตย|''เครือเขา''}}