ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข้าวมันไก่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== บรรณานุกรม ==
* ราชบัณฑิตยสถาน. '''พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔.''' กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 193.
 
[[หมวดหมู่:อาหาร]]
2,923

การแก้ไข