ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาเย็น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ไม่เห็นต้องแยกตามประเภทเลยครับ มันก็คำเดียวกัน)
* {{คำอ่านไทย|ชา-เย็น}}
 
===={{หน้าที่-th|นาม}}<ref>ราชบัณฑิตยสถาน. '''พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.''' พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2553, หน้า 55.</ref>====
{{pn}}
# [[ชา]][[ที่]][[ชง]][[ใส่]][[น้ำตาล]] [[นม]] [[และ]][[น้ำแข็ง]]
 
===={{หน้าที่-th|วิเศษณ์}}<ref>ราชบัณฑิตยสถาน. '''พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔.''' กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 372.</ref>====
{{pn}}
# [[แสดง]][[อาการ]][[เฉยเมย]][[ไม่]][[สนใจไยดี]]
{{ตย|''เขาแสดงอาการ'''ชาเย็น'''กับฉันโดยไม่รู้สาเหตุ''}}
 
===== คำพ้องความ =====
* [[เย็นชา]]