ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาเย็น"

ไม่เห็นต้องแยกตามประเภทเลยครับ มันก็คำเดียวกัน
(ไม่เห็นต้องแยกตามประเภทเลยครับ มันก็คำเดียวกัน)
==ภาษาไทย==
===รากศัพท์ 1===
[[ชา#คำนาม|ชา]] (คำนาม) + [[เย็น]]
 
===การออกเสียง===
* {{IPA|/t͡ɕʰāː.jēn/ > [t͡ɕʰäː˧.jẽn˧]}}
* {{คำอ่านไทย|ชา-เย็น}}
 
===รากศัพท์ 1===
[[ชา#คำนาม|ชา]] (คำนาม) + [[เย็น]]
 
===={{หน้าที่-th|นาม}}<ref>ราชบัณฑิตยสถาน. '''พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.''' พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2553, หน้า 55.</ref>====
# [[ชา]][[ที่]][[ชง]][[ใส่]][[น้ำตาล]] [[นม]] [[และ]][[น้ำแข็ง]]
 
===รากศัพท์ 2===
[[ชา#คำวิเศษณ์|ชา]] (คำวิเศษณ์) + [[เย็น]]
===={{หน้าที่-th|วิเศษณ์}}<ref>ราชบัณฑิตยสถาน. '''พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔.''' กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 372.</ref>====
{{pn}}