ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัมผัส:ภาษาไทย/at̚"

เพิ่มขึ้น 50 ไบต์ ,  1 เดือนที่ผ่านมา
update rhyme
(update rhyme)
(update rhyme)
 
== สัมผัส ==
{{col4|th|collapse=0|โทรทัศน์|แคลคูลัส|มโนทัศน์|กษัตริย์|ปฏิบัติ|สมบัติ|สัตว์|ฮัจญ์|กำหนัด|มนัส|กระกัด|กระจัด|ธนบัตร|กระษัตริย์|กลัด|กวัด|กะรัต|ขจัด|อัตคัด|ขนัด|กำจัด|กัด|ขนทรายเข้าวัด|วรรษ|วรรษา|มังสวิรัติ|ภัยพิบัติ|สัตพิธรัตน์|เจ้าไม่มีศาล สมภารไม่มีวัด|จำกัด|ฝัด|ดำรัส|อัด|นพรัตน์|ถัด|งัด|ผลัด|นารายณ์หัตถ์|พาหุรัด|ถุงพระหัตถ์|ตัดหางปล่อยวัด|กิจวัตร|เกาลัด|กบบรรทัด|เกียรติประวัติ|แก้ขัด|ขัด|โกรกหวัด|โกสัช|เคราะห์ซ้ำกรรมซัด|คณะกรมการจังหวัด|ผ่าตัด|ซัด|เกวัฏ|แกว่งกวัด|เด็กวัด|ลูกศิษย์วัด|หมาเห่าไม่กัด|โลกาภิวัตน์|ขวัด|รหัส|จัด|พัด|จังหวัด|วัชฌ์|ใบพัด|รัฐ|ฉัด|องค์การบริหารส่วนจังหวัด|คริสต์ศตวรรษ|คริสตศตวรรษ|มัด|รัด|ชัด|ข้าวผัด|พลัด|ติดขัด|สุหนัต|สลัด|ซื่อสัตย์|บัตร|อาชญาบัตร|องค์อธิปัตย์|อธิปัตย์|อนุมัติ|สกัด|ข้าวหลามตัด|สังกัด|อัตโนมัติ|บรรทัด|สงัด|รัฏฐาธิปัตย์|ตัด|บัด|บัญญัติ|ปฏิวัติ|อายัด|บำบัด|ยัด|ยืนหยัด|สหรัฐฯ|วัด|โทมนัส|วัตต์|พฤหัส|ขุนพัฒน์|บริษัท|มะหะหมัด|มุฮัมมัด|สัญญาบัตร|พิกัด|ตุลาการภิวัตน์|วิบัติ|ชะงัด|ดัด|การดัด|ราตรีสวัสดิ์|การมัด|การสลัด|การจัด|นักษัตร|สัมผัส|การสัมผัส|ความสัมผัส|ประหยัด|การประหยัด|ความประหยัด|แน่ชัด|สาธารณรัฐ|การผลัด|การวัด|การรัด|ทศวรรษ|สหัสวรรษ|อาบัติ|มลรัฐ|ไวรัส|กฎบัตร|ราชสมบัติ|การถัด|สันทัด|ตรัษ|กระษัตร|จัต|กระสัตร|โทมนัศ|การพัด|การบัญญัติ|ฝึกหัด|การฝึกหัด|คฤหัสถ์|สาหัส|ความสาหัส|เร่งรัด|การเร่งรัด|คัด|การคัด|การอนุมัติ|การพลัด|การตัด|การปฏิบัติ|การอัด|อัตชีวประวัติ|สัด|สัจ|สัตย์|ความสัตย์|การกวัด|สะบัด|การสะบัด|ปลงอาบัติ|การปลงอาบัติ|ข้อจำกัด|ข้อบัญญัติ|การติดขัด|ความติดขัด|เข็มขัด|คู่กัด|ผัด|การผัด|การจำกัด|รัตน์|อรรถ|สี่เหลี่ยมจัตุรัส|จัตุรัส|สามกษัตริย์|คุณสมบัติ|การวิบัติ|ความวิบัติ|การกำหนัด|ความกำหนัด|เจนจัด|การเจนจัด|ความเจนจัด|ทรัพย์สมบัติ|ศาลาวัด|ไม้บรรทัด|อัตลัด|ผูกมัด|การผูกมัด|ประวัติ|ประหวัด|การประหวัด|ปัด|การปัด|ฉันทานุมัติ|บัตร์|หวัด|จัตุรัศ|การกระจัด|ความชัด|อุตมรัฐ|การสังกัด|ยาขัด|ยกกระบัตร|ตรัส|การตรัส|ศรีสวัสดิ์|นัตถุ์|ปทุมรัตต์|สิทธิบัตร|ห้างฉัตร|อุบลรัตน์|พนัส|ปรัด|ศตวรรษ|ศตพรรษ|นัด|การนัด|สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด|จดหมัด|การจดหมัด|การซัด|นักขัต|คัต|การกัด|อุบัติ|หมัด|ปรนนิบัติ|การปรนนิบัติ|บรรษัท|เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด|ศตภิษัช|ศตสังวัตสร์|สังฆาณัติ|สังฆภัต|เวรซ้ำกรรมซัด|บาปซ้ำกรรมซัด|ผีซ้ำกรรมซัด|การกลัด|กะทัดรัด|ความกะทัดรัด|กระทัดรัด|ราชภัฏ|ชุมชนแออัด|การยัด|กาสาวพัสตร์|พัสตร์|วัสตร์|พัตร|กรรบาสิกพัสตร์|การกำจัด|จรัส|ตัถย์|การแก้ขัด|บางพลัด|การแกว่งกวัด|ฉกษัตริย์|หันหน้าเข้าวัด|ยาหัด|ฟลัด|โดนัท|สัตว|ภัต|ภัตต์|ภัตร|การสันทัด|ความสันทัด|วัจน์|ไภษัชย์|ตาลปัตร|ตาลิปัตร|วิรัติ|กำกัด|การกำกัด|นิติบัญญัติ|มรณบัตร|สยามรัฐ|การบำบัด|การอุบัติ|แน่นขนัด|แออัด|โทรทรรศน์|จุลทรรศน์|บัฏ|บำหยัด|สาธารณสมบัติ|การผ่าตัด|ที่ดินของรัฐ|ลัด|การลัด|สังสารวัฏ|สงสารวัฏ|วัฏ|วยัสย์|การยืนหยัด|ชะมัด|การงัด|รหัสย์|การอายัด|งูสวัด|อนุวัต|บุคคลวัต|ลูกปัด|ความแน่ชัด|หมาวัด|ตระบัดสัตย์|อึดอัด|นัจ|สหรัฐ|ติดสัด|วิสัยทัศน์|การขัด|ดัตช์|การฝัด|ความอัตคัด|การอัตคัด|การปฏิวัติ|หมอผ่าตัด|จรจัด|ของวัด|ชีวประวัติ}}
987,911

การแก้ไข