ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ngoenzrawz"

เพิ่มขึ้น 63 ไบต์ ,  2 เดือนที่ผ่านมา
สร้างหน้าด้วย "วันฮือ วันรือ วันมะรืน"
(สร้างหน้าด้วย "วันฮือ วันรือ วันมะรืน")
 
(ไม่แตกต่าง)
622

การแก้ไข