ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัมพันธการก"

t+de:Genitiv t-balance (Assisted)
(t+fr:génitif t-balance (Assisted))
(t+de:Genitiv t-balance (Assisted))
{{trans-top|''สัมพันธการก''}}
* ฝรั่งเศส: {{t+|fr|génitif|m}}
{{trans-mid}}
* ลาว: {{t|lo|ສັມພັນທະກາຣົກ}}, {{t|lo|ສຳພັນທະກາລົກ}}
{{trans-mid}}
* เยอรมัน: {{t+|de|Genitiv|m}}
{{trans-bottom}}
4,304

การแก้ไข