ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ห้า"

เพิ่มขึ้น 51 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
t+cbn:ชูน t-balance (Assisted)
(t+lcp:พอน t-balance t+lwl:พวน (Assisted))
(t+cbn:ชูน t-balance (Assisted))
* ซามัว: {{t+|sm|lima}}
* ซูก: {{t|tsg|lima}}
* ญัฮกุร: {{t|cbn|ชูน|tr=chuun}}
* ดัตช์: {{t+|nl|vijf}}
* ตองงา: {{t|to|nima}}
* มาราเนา: {{t|mrw|lima}}
* มาเลย์: {{t+|ms|lima}}
* ยากัน: {{t|yka|lime}}
{{trans-mid}}
* ยากัน: {{t|yka|lime}}
* ลักเซมเบิร์ก: {{t+|lb|fënnef}}
* ลาว: {{t|lo|ຫ້າ}}
4,303

การแก้ไข