ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มอดูล:th-saurus"

เพิ่มขึ้น 37 ไบต์ ,  1 เดือนที่ผ่านมา
// Edit via Wikiplus
(// Edit via Wikiplus)
(// Edit via Wikiplus)
 
local match = mw.ustring.match
local sub = mw.ustring.sub
 
function M.syn(frame, kind)
local set = {}
for item in mw.text.gsplit(template, "\n") do
table.insert(set, sub(item,5,-2) ~= title and item or nil)
end
--set["name"] = ((args["name"] or kind) == "ant") and "คำตรงข้ามของ" or "คำพ้องความของ"
20,837

การแก้ไข