ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มอดูล:th-saurus"

เพิ่มขึ้น 2 ไบต์ ,  1 เดือนที่ผ่านมา
// Edit via Wikiplus
(// Edit via Wikiplus)
local content = mw.title.new("อรรถาภิธาน:" .. word):getContent()
local temp = kind or "syn"
local template = match(content, "{{th%-"ws .. temp .. "%-list|beginlist}}([^}]+){{ws endlist}}")
if template and template ~= "" then
local set = {}
for item in mw.text.gsplit(template, "|\n") do
table.insert(set, item ~= title and item or nil)
end
20,837

การแก้ไข