ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุคคล"

ลดลง 34 ไบต์  7 เดือนที่ผ่านมา
ย้อนการแก้ไขโดย 1.47.129.17 (คุย) ไปยังรุ่นแก้ไขล่าสุดโดย Octahedron80
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ ถูกย้อนกลับแล้ว
(ย้อนการแก้ไขโดย 1.47.129.17 (คุย) ไปยังรุ่นแก้ไขล่าสุดโดย Octahedron80)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
 
# {{lb|th|กฎ}} [[กลุ่ม]]บุคคล[[หรือ]][[องค์กร]]ซึ่งกฎหมาย[[บัญญัติ]][[ให้]][[เป็น]]บุคคล[[อีก]][[ประเภท]][[หนึ่ง]] [[ที่]][[ไม่]][[ใช่]]บุคคลธรรมดา และให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เรียกว่า [[นิติบุคคล]]
 
==== [[กัน|ก]]ารใช้การใช้ ====
เมื่อ {{lang|th|บุคคล-}} เติมหน้าคำ {{lang|th|อ-/อา-}} จะ[[เจียว|เ]]ปลี่ยนรูปเป็นเปลี่ยนรูปเป็น {{lang|th|บุคล-}}
 
[[หมวดหมู่:ภาษาไทย:บุคคล| ]]