ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุคคล"

เพิ่มขึ้น 206 ไบต์  8 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
# {{lb|th|กฎ}} คน[[ซึ่ง]][[สามารถ]][[มี]][[สิทธิ]][[และ]][[หน้าที่]][[ตาม]][[กฎหมาย]] [[เรียก]][[ว่า]] [[บุคคลธรรมดา]]
# {{lb|th|กฎ}} [[กลุ่ม]]บุคคล[[หรือ]][[องค์กร]]ซึ่งกฎหมาย[[บัญญัติ]][[ให้]][[เป็น]]บุคคล[[อีก]][[ประเภท]][[หนึ่ง]] [[ที่]][[ไม่]][[ใช่]]บุคคลธรรมดา และให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เรียกว่า [[นิติบุคคล]]
 
==== การใช้ ====
เมื่อ {{lang|th|บุคคล-}} เติมหน้าคำ {{lang|th|อ-/อา-}} จะเปลี่ยนรูปเป็น {{lang|th|บุคล-}}
 
[[หมวดหมู่:ภาษาไทย:บุคคล| ]]