ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดัชนี:จำนวนขีดอักษรจีน/4"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
{{สารบัญดัชนีอักษรจีน}}
<!--สร้างขึ้นด้วยบอต-->
ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 1213.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-FG อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร __NOTOC__
 
== อักษรจีน 4 ขีด ==
=== รากอักษรจีน 一 ===
{{charlist|sc=Hani|不丏丐丑丒专𠀇𠀈𠀉𠀊𠀋𠀌𪜂𫠡𪜂𫠡𬺵𬺶𬺷𬺸𬺹𰀅𰀆𰀇}}
 
=== รากอักษรจีน 丨 ===
{{charlist|sc=Hani|中丮丯丰𠁣𪜈𫡅𪜈𫡅𰀡}}
 
=== รากอักษรจีน 丶 ===
 
=== รากอักษรจีน 丿 ===
{{charlist|sc=Hani|乌尹𠂏𠂐𠂑𠂒𠂓𬼅𬼆乏}}
 
=== รากอักษรจีน 乙 ===
{{charlist|sc=Hani|乣乤乥书㐊㐋𠁾𠃕𠃖𠃗𠃘𠃙𠃚𠃛𠃜𠃝𫡢𫡢𬼘𰀱𬼙𬼛}}
 
=== รากอักษรจีน 亅 ===
{{charlist|sc=Hani|予㐧𠄒𠄓𠄔𰁒}}
 
=== รากอักษรจีน 二 ===
{{charlist|sc=Hani|云互亓五井亖𠄡𰁕}}
 
=== รากอักษรจีน 亠 ===
 
=== รากอักษรจีน 人 ===
{{charlist|sc=Hani|什仁仂仃仄仅仆仇仈仉今介仌仍从仏仐仑仒仓𠆦𠆧𠆨𪜧𫢆𫢇𫢈𪜧𫢆𫢇𫢈𬽡𬽢𰁡以}}
 
=== รากอักษรจีน 儿 ===
{{charlist|sc=Hani|允兂元𠑶𭀖𭀗𭀘}}
 
=== รากอักษรจีน 入 ===
 
=== รากอักษรจีน 冂 ===
{{charlist|sc=Hani|冃冄内円冇冈𠔽𠔾𠔿𠕀𭁟}}
 
=== รากอักษรจีน 冖 ===
 
=== รากอักษรจีน 冫 ===
{{charlist|sc=Hani|㓅𠖭𭂆𭂇𰃵}}
 
=== รากอักษรจีน 几 ===
{{charlist|sc=Hani|凤𠘩𠘪𠘫𠘬𠘭𠘮𠘯𠘰𭂩𭂪𭂫𭂬}}
 
=== รากอักษรจีน 凵 ===
 
=== รากอักษรจีน 刀 ===
{{charlist|sc=Hani|刅分切刈𠚥𠚦𠚧𠚨𠚩𠚪𠚫𠚬𭃂𭃃𭃄𰄙𰄚}}
 
=== รากอักษรจีน 力 ===
{{charlist|sc=Hani|劝办𠠳𠠴𠠵𭄞}}
 
=== รากอักษรจีน 勹 ===
{{charlist|sc=Hani|勻勼勽勾勿匀匁匂𠣌𭅄𰅛}}
 
=== รากอักษรจีน 匕 ===
 
=== รากอักษรจีน 匚 ===
{{charlist|sc=Hani|𠤭𫧋𫧋𭅔}}
 
=== รากอักษรจีน 匸 ===
 
=== รากอักษรจีน 十 ===
{{charlist|sc=Hani|卅卆升午㔹𠥻𠥼𠥿𭅠𰅭𰅮卍卐}}
 
=== รากอักษรจีน 卜 ===
 
=== รากอักษรจีน 卩 ===
{{charlist|sc=Hani|卬𠨍𠨎𠨏𠨐𫧹𫧹𭅳𰆋𭅴}}
 
=== รากอักษรจีน 厂 ===
 
=== รากอักษรจีน 土 ===
{{charlist|sc=Hani|圠圡龶𡈼𡈽𡈾𫭖𫭖𰉕}}
 
=== รากอักษรจีน 士 ===
 
=== รากอักษรจีน 女 ===
{{charlist|sc=Hani|𡚦𫰆𫰆𰋵}}
 
=== รากอักษรจีน 子 ===
 
=== รากอักษรจีน 尸 ===
{{charlist|sc=Hani|尺𪛛𰍰}}
 
=== รากอักษรจีน 屮 ===
 
=== รากอักษรจีน 工 ===
{{charlist|sc=Hani|㠪𢀑𢀒𢀓𢀔𢀕𭘂巨}}
 
=== รากอักษรจีน 己 ===
 
=== รากอักษรจีน 幺 ===
{{charlist|sc=Hani|幻𢆯𢆰𢆱𭙈𭙉}}
 
=== รากอักษรจีน 廴 ===
 
=== รากอักษรจีน 支 ===
{{charlist|sc=Hani|支𭣔}}
 
=== รากอักษรจีน 攴 ===
=== รากอักษรจีน 瓦 ===
{{charlist|sc=Hani|瓦}}
 
=== รากอักษรจีน 甘 ===
{{charlist|sc=Hani|𭺪𭺫}}
 
=== รากอักษรจีน 示 ===
 
=== รากอักษรจีน 讠 ===
{{charlist|sc=Hani|计订讣认讥𰵊}}
 
=== รากอักษรจีน 贝 ===
 
=== รากอักษรจีน 门 ===
{{charlist|sc=Hani|闩𰿥}}
 
=== รากอักษรจีน 阜 ===