ผลต่างระหว่างรุ่นของ "sixteen"

cleanuplang parameter
(cleanuplang parameter)
=== การออกเสียง ===
* {{qualifier|next word stressed near the first syllable}}
*: {{a|UK|US}} {{IPA|en|/ˈsɪk.stiːn/|lang=en}}
* {{audio|en-us-sixteen.ogg|Audio (US)|lang=en}}
* {{qualifier|next word stressed after the first syllable}}
*: {{a|UK|US}} {{IPA|en|/ˌsɪkˈstiːn/|lang=en}}
* {{rhymes|iːn|lang=en}}
 
727,607

การแก้ไข