ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพจนานุกรม:สัทอักษรสากล"

เอาแบบนี้ละกันจะได้ไม่ต้องแปล
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เอาแบบนี้ละกันจะได้ไม่ต้องแปล)
ป้ายระบุ: ถูกแทน
{{softredirect|en:Wiktionary:International Phonetic Alphabet}}
''หน้านี้ยังไม่เสร็จสมบุรณ์ อยู่ในระหว่างการสร้าง''
[[ไฟล์:The International Phonetic Alphabet (revised to 2015).pdf|thumb|ตารางสัทอักษรสากล]]
'''สัทอักษรสากล''' ({{lang-en|International Phonetic Alphabet}}) คือตัวอักษรที่ใช้บอกวิธีการออกเสียง โดยมีความมุ่งหมายในการแทนเสียงพูดในทุกภาษา โดยมีการใช้สัญลักษณ์แทนเสียงต่างๆที่สามารถออกเสียงได้ โดยมีส่วนประกอบหลักคือ ตัวอักษร และ เครื่องหมายเสริมสัทอักษร
__TOC__
{{clear}}ພຳ'$!!=:"'-(<)>#=!*+969
 
== ตัวอักษร ==
=== พยัญชนะ ===
====ใช้ลมปอด ====
{| cellspacing="2px" cellpadding="2px" class="wikitable"
|-style="background:#AFDCEC;font-size:small" valign=top align="center"
!&nbsp;
![[ริมฝีปาก]]
![[ริมฝีปากกับฟัน]]
![[ฟัน]]
![[ปุ่มเหงือก]]
![[หลังปุ่มเหงือก]]
![[ปลายลิ้นม้วน]]
![[เพดานแข็ง]]
![[เพดานอ่อน]]
![[ลิ้นไก่]]
!colspan=2|[[ผนังคอ]]
!colspan=2|[[เส้นเสียง]]
|-align="center" style=" font-size:130%" valign=center
!style=" font-size:small;vertical-align=center" align="center"|[[กัก]]
|[[p]] &nbsp;&nbsp; [[b]]
|[[p̪]] &nbsp;&nbsp; [[b̪]]
|[[t̪]] &nbsp;&nbsp; [[d̪]]
|[[t]] &nbsp;&nbsp; [[d]]
|&nbsp;
|[[ʈ]] &nbsp;&nbsp; [[ɖ]]
|[[c]] &nbsp;&nbsp; [[ɟ]]
|[[k]] &nbsp;&nbsp; [[g]]
|[[q]] &nbsp;&nbsp; [[ɢ]]
|&nbsp;
|style="background:lightgrey"|&nbsp;
|[[ʔ]]
|style="background:lightgrey"|&nbsp;
|--align="center" style="font-size:130%" valign=center
!style="font-size:small;vertical-align=center" align="center"|[[นาสิก]]
|[[m]]
|[[ɱ]]
|[[n̪]]
|[[n]]
|&nbsp;
|[[ɳ]]
|[[ɲ]]
|[[ŋ]]
|[[ɴ]]
|colspan=4 style="background:lightgrey"|&nbsp;
|-align="center" style=" font-size:130%" valign=center
!style="font-size:small;vertical-align=center" align="center"|[[รัว]]
|[[ʙ]]
|&nbsp;
|[[r̪]]
|[[r]]
|&nbsp;
|&nbsp;
|&nbsp;
|style="background:lightgrey"|&nbsp;
|[[ʀ]]
|colspan=2|&nbsp;
|colspan=2 style="background:lightgrey"|&nbsp;
|-align="center" style="font-size:130%" valign=center
!style="font-size:small;vertical-align=center" align="center"|[[ลิ้นกระทบหรือลิ้นสะบัด]]
|[[ⱱ̟]]
|[[ⱱ]]
|[[ɾ̪]]
|[[ɾ]]
|&nbsp;
|[[ɽ]]
|&nbsp;
|style="background:lightgrey"|&nbsp;
|[[ɢ̆]]
|colspan=2|&nbsp;
|colspan=2 style="background:lightgrey"|&nbsp;
|-align="center" style="font-size:130%" valign=center
!style="font-size:small;vertical-align=center" align="center"|[[ลิ้นกระทบหรือลิ้นสะบัดข้างลิ้น]]
|colspan=2|&nbsp;
|&nbsp;
|[[ɺ]]
|&nbsp;
|&nbsp;
|[[ʎ̯]]
|[[ʟ̆]]
|&nbsp;
|colspan=4 style="background:lightgrey"|&nbsp;
|-align="center" style="font-size:130%" valign=center
!style="font-size:small;vertical-align=center" align="center"|[[เสียดแทรก]]
|[[ɸ]] &nbsp;&nbsp; [[β]]
|[[f]] &nbsp;&nbsp; [[v]]
|[[θ]] &nbsp;&nbsp; [[ð]]
|[[s]] &nbsp;&nbsp; [[z]]
|[[ʃ]] &nbsp;&nbsp; [[ʒ]]
|[[ʂ]] &nbsp;&nbsp; [[ʐ]]
|[[ç]] &nbsp;&nbsp; [[ʝ]]
|[[x]] &nbsp;&nbsp; [[ɣ]]
|[[χ]] &nbsp;&nbsp; [[ʁ]]
|colspan=2|[[ħ]] &nbsp;&nbsp; [[ʕ]]
|colspan=2|[[h]] &nbsp;&nbsp; [[ɦ]]
|-align="center" style="font-size:130%" valign=center
!style="font-size:small;vertical-align=center" align="center"|[[เสียดแทรกข้างลิ้น]]
|colspan=2 style="background:lightgrey"|&nbsp;
|&nbsp;
|[[ɬ]] &nbsp;&nbsp; [[ɮ]]
|&nbsp;
|&nbsp;
|&nbsp;
|&nbsp;
|&nbsp;
|colspan=4 style="background:lightgrey"|&nbsp;
|-align="center" style="font-size:130%" valign=center
!style="font-size:small;vertical-align=center" align="center"|[[เปิด]]
|[[β̞]]
|[[ʋ]]
|&nbsp;
|[[ɹ]]
|&nbsp;
|[[ɻ]]
|[[j]]
|[[ɰ]]
|&nbsp;
|colspan=2|&nbsp;
|colspan=2 style="background:lightgrey"|&nbsp;
|-align="center" style="font-size:130%" valign=center
!style="font-size:small;vertical-align=center" align="center"|[[เปิดข้างลิ้น]]
|colspan=2 style="background:lightgrey"|&nbsp;
|[[l̪]]
|[[l]]
|&nbsp;
|[[ɭ]]
|[[ʎ]]
|[[ʟ]]
|&nbsp;
|colspan=4 style="background:lightgrey"|&nbsp;
|}
* สัญลักษณ์ที่ปรากฏคู่กัน ซ้ายคือเสียงพยัญชนะไม่ก้อง ขวาคือเสียงพยัญชนะก้อง
* พื้นที่แรเงาคือเสียงที่เกิดขึ้นไม่ได้ในทางปฏิบัติ
 
==== ไม่ใช้ลมปอด ====
{| class="wikitable"
|- style="align:center; font-size:small"
!colspan=2 style="border:2px solid; border-width:0px 1px 0"|เสียงเดาะ
!colspan=2|เสียงกักเส้นเสียงลมเข้า
!colspan=2|เสียงกักเส้นเสียงลมออก
|-
|
|
|ตัวอย่าง
|}
[[vi:Wiktionary:IPA]]
[[ro:Wikţionar:Alfabetul Fonetic Internaţional]]
[[or:Wiktionary:ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅକ୍ଷର]]
[[en:Wiktionary:International Phonetic Alphabet]]