ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัตโนมัติ"

ย้อน
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อน)
==== คำนาม ====
{{th-noun}}
# {{lb|th|ล้ำล้า}} [[ความเห็น]][[ส่วน]][[ตัว]], ความเห็น[[โดย]][[ลำพัง]][[ตน]]
 
===== คำเกี่ยวข้อง =====
* [[อัตโนมัตยาธิบาย]]
* [[ทำให้คุณได้เลยเมื่อสั่งให้ทำแน่นอนโดยไตร่ตรองแล้ว โดนอนุญาติให้ผู้ช่วยเสมือนตัวแทนลงมือทำงานให้จนสำเร็จจามเป้าหมายโดยขะใช้เวลาไม่นานแล้วแต่งานที่สั่ง เมื่อหมดเวลาทีใช้ให้ทำงานจะสำเร็จหรือไม่ต้องคืนสิทธือำนาจแก่เราโดยทันที เว้นเสีย แต่เราจะเพิ่มเวลาในการใช้ให้]
 
=== รากศัพท์ 2 ===
20,991

การแก้ไข