ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาดแมน"

disinfo
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(disinfo)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{pn}}
# {{lb|th|สำนวน}} มี[[บุคลิก]]และ[[รูปร่าง]][[หน้าตา]]เป็น[[ผู้ชาย]]แท้
==== การใช้ ====
เป็นสำนวนที่ผู้ใหญ่มักใช้กล่าวในเชิงตำหนิติเตียนผู้น้อย
 
===ดูเพิ่ม===