ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัตโนมัติ"

ย้อนรุ่นแก้ไข 1034963 โดย 58.11.28.90 (คุย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนรุ่นแก้ไข 1034963 โดย 58.11.28.90 (คุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{th-adv|-}}
# เป็นไปได้ในตัวเอง, ทำหน้าที่ได้ในตัวเอง
{{ตย|ทำงานโดยอัตโอัตโนมัติ}}
นมัติ}}