ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุคคล"

เพิ่มขึ้น 30 ไบต์  3 ปีที่แล้ว
เก็บกวาด
(cleanup)
(เก็บกวาด)
=== คำนาม ===
{{th-noun}}
# {{lb|th|ทางการ}} [[คน]] ([[เฉพาะ]][[ตัว]])
# {{lb|th|กฎ}} คน[[ซึ่ง]][[สามารถ]][[มี]][[สิทธิ]][[และ]][[หน้าที่]][[ตาม]][[กฎหมาย]] [[เรียก]][[ว่า]] [[บุคคลธรรมดา]]
# {{lb|th|กฎ}} [[กลุ่ม]]บุคคล[[หรือ]][[องค์กร]]ซึ่งกฎหมาย[[บัญญัติ]][[ให้]][[เป็น]]บุคคล[[อีก]][[ประเภท]][[หนึ่ง]] [[ที่]][[ไม่]][[ใช่]]บุคคลธรรมดา และให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เรียกว่า [[นิติบุคคล]]